В ручному режимі мережі не знаходить.

Добавлено через 2 минуты
Imei status:ок в Stack 1 і Stack 2

Добавлено через 2 минуты