Ок - проба №2 з другого пк )


Є косяк - в розширеннях браузера повимикав всі додатки.
______________________________