Vse tak i zrobuv ale s.n. propav.ĵ
______________________________